Ceny jsou vždy smluvní. Nejsme plátci DPH, tj. uvedená cena je konečná.

V případě perspektivy delší spolupráce nebo většího množství vzorků lze dojednat slevu ceny i s ohledem na tyto okolnosti.

Ke každé analýze připojujeme podrobné vyúčtování s rozpisem jednotlivých úkonů.

První vzorek v první zakázce nového zákazníka je vždy zdarma, pokud se jedná o zakázku analýzy alespoň dvou vzorků, (netýká se lineárního a plošného prvkového mapování).

Orientační ceník jednotlivých běžných analýz je k dispozici zde.