Konzultační a přednášková činnost

Příklady již proběhlých přednášek a posterových prezentací našich pracovníků:

 • T. Kmječ: „Zkoumání oděvních součástí se stopami účinků střelby“, KÚ Praha, 10. 3. 1999;
 • T. Kmječ: „Upravená 7,62 mm samonabíjecí puška Tokarev vzor 1940 (SVT-40) a její srovnání s 7,62 mm automatickou puškou Tokarev vzor 1940 (AVT-40)“, 17. - 18. 6. 2002
 • T. Kmječ: „Zkušenosti s měřením odporu spouště v KÚ Praha“, seminář na téma měření odporu spouště, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Praha, 28. 5. 2002
 • T. Kmječ: „Analýza obrazců povýstřelových zplodin“, Rentgenářská sekce Spektroskopické společnosti JMM, L. Bohdaneč, 29. – 30. 3. 2004
 • T. Kmječ: „Povýstřelové zplodiny a jejich kriminalistická expertíza“, seminář Současné trendy ve vývoji střeliva, Záhorie,  Slovenská republika, 15. – 16. 6. 2004
 • Požáry a výbuchy – zajišťování kriminalisticky relevantních stop povýbuchových zplodin a požárních akcelerátorů, pro složky IZS, 30. – 31. 5. 2005
 • Černý M., Kmječ T.: „Use of X-Ray Energy Dispersive Spectrometry (EDXRF) in Forensic Laboratory and Special Methods of Sample Preparation“, 7. mezinárodní sympozium o forenzních vědách, Častá – Papiernička, Slovenská republika, 29. 9 - 1. 10. 2005, anglicky
 • Kmječ T.: „Výplně poruch rubínů olovnatým sklem“, rentgenářská sekce Spektroskopické společnosti JMM, L. Bohdaneč, 21. – 23. 4. 2006
 • Kmječ T.: „Sedimentace povýstřelových zplodin“, „Organická rezidua hoření zápalkových složí“, „Kontaminace prostor KÚ Praha částicemi GSR“, „Výsledky okružního testu GSR 2006“, Povýstřelové zplodiny, Bratislava, 14. – 16. 3. 2006
 • L. Fojtášek, T. Kmječ: „GSR in the light of physical laws“, výroční konference pracovní expertní skupiny zbraně/povýstřelové zplodiny při Evropské síti forensních institucí (dále jen EWG Firearms/GSR ENFSI), poster, Praha 2007, anglicky
 • T. Kmječ, L. Fojtášek: „NONTOX® - call appeal for GSR analysis“, in EWG Firearms/GSR ENFSI, poster, Praha 2007, anglicky
 • V. Svachouček, T. Kmječ, J. Kusák, M. Roman, P. Svachoučková: „Small Arms Ammunition Toxicity“, in EWG Firearms/GSR ENFSI, poster, Praha 2007, anglicky
 • T. Kmječ: „Zajišťování částic povýstřelových zplodin (GSR), zajišťování předmětů k určování vzdálenosti střelby“, pro kurz krim. techniků (ze SPŠ Pardubice), KÚ Praha, 13. 12. 2007
 • T. Kmječ: „Kriminalistické aplikace měření indexu lomu skel“, seminář o využití analýzy obrazu pro kriminalistická zkoumání, pořádaný firmou LIM, s.r.o., Kácov, 19. – 20. 4. 2007
 • T. Kmječ: „Deposition of GSR particles on the shooter and non-shooters“, in EWG Firearms/GSR ENFSI, Dubrovník, 2008, anglicky
 • Turková, L. Fojtášek, T. Kmječ et al.: „GSR particles – possibility of their casual occurence in the Czech Environment“, poster, in EWG Firearms/GSR ENFSI, Dubrovník, Chorvatsko 2008, anglicky
 • T. Kmječ, L. Fojtášek: „Long distance transfer of GSR particles - preliminary results“, in EWG Firearms/GSR ENFSI, Paphos, Kypr, 2010, anglicky
 • T. Kmječ: „Povýstřelové zplodiny v kriminalistické praxi“, školení – 9. IMZ pro vedoucí OKT SKPV KŘP PČR a Vojenské policie, 2010
 • spolupráce na přípravě příspěvku „IDENTIFICATION OF HUMAN MUMMIFIED REMAINS“ pro konferenci in Concepcion, Chile, přednesla Dr. Eliášová, 2010
 • spolupráce na přípravě pásma přednášek z kriminalistické balistiky (případ Mrázek, incident Řeporyje,…) pro seminář pracovníků KÚ Praha a úřadů vyšetřování PČR Balková, 2010
 • přednáška pro kurz techniků PČR ze SPŠ Pardubice (GSR, skla, mikrostopy, mikroanalýza), Praha, 30. 03. 2011
 • přednášky na téma mikroanalýza v krim. praxi, povýstřelové zplodiny, kriminalistická balistika + vedení prakt. školicího zaměstnání (6 hod.), školení – 10. IMZ pro vedoucí oddělení kriminalistické techniky SKPV KŘP PČR a vojenské policie, 6. - 8. června 2011, BALKOV
 • 2012 přednášky v kursu pro přípravu interních auditorů a manažerů kvality k zavedení systému kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025, Lean Consulting s.r.o.
 • 2005-2010 přednášky k zavedení systému kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro vedoucí a další pracovníky KÚP,
 • 1996-2006 přednášky z oboru rentgenové fluorescenční spektrometrie pro členy Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, (volba optimálních podmínek měření, příprava vzorků, možnosti a využití v kriminalistické praxi),
 • 1986-2005 přednášky z oboru rentgenové fluorescenční spektrometrie na každoročních celostátních setkáních forenzních chemiků Policie ČR
 • 2005 Use of X-Ray Energy Dispersive Spectrometry in Forensic Laboratory and Special Methods of Sample Preparation, Mezinárodní konference forenzních znalců Slovensko,
 • 2003 „Sledování distribuce vybraných kovů v rostlinách máku setého“, setkání uživatelů atomových absorpčních spektrometrů ChromSpec,
 • 2002 „Profilování heroinu na základě anorganických markantů“, Den vědy KÚP,
 • 1995-2001 přednášky z oboru rentgenové fluorescenční spektrometrie pro uživatele spektrometrů Spectro (praktické zkušenosti a možnosti přístroje, analýza stopových prvků, možnosti přípravy vzorků, monitorování olejů), Spectro CS,
 • 2000 „Teorie tenké vrstvy při měření rentgenovou fluorescenční spektrometrií“, Ústřední celně technická laboratoř,
 • 1998 přednášky pro členy Tribotechnické společnosti (uplatnění rentgenové fluorescenční spektrometrie v tribodiagnostice, sledování kvality paliv a maziv, "Rentgenová fluorescenční spektrometrie-analýza olejů“, seminář „Anorganická analýza v životním prostředí“, společnost 2 Theta.
Více publikací a dalších prací najdete v sekci Publikace