Obrázky analyzovaných předmětů a další zajímavosti

Zprávy o analýze a další dokumenty:

- Analýzy pigmentových vrstev na soše světice, zadavatel akad. sochař Jan TURSKÝ

-  Protokol o zkoušce , určení složení vzorků l itin  a jejich vzájemné porovnání