Znalecká činnost - dále neposkytujeme

Ing. Martin Černý (IČ: 16099087) byl do roku 2022 soudním znalcem v oborech:

 

CHEMIE
Chemická odvětví různá
chemická analýza neznámých látek
KRIMINALISTIKA
Kriminalistika
kriminalistická chemie a požární chemie

 

Mgr. Tomáš Kmječ (IČ: 88831779) byl do roku 2021 soudním znalcem v oborech:

 

STŘELIVO A VÝBUŠNINY
Střelivo a výbušniny (se stěžejním zaměřením na malorážové střelivo)
KRIMINALISTIKA
Kriminalistika

fyzikální chemie (povýstřelové zplodiny, částice GSR, vzdálenost střelby, rozptylové obrazce zplodin výstřelu, prvkové analýzy,...) 

balistika (kriminalistická balistika v plném rozsahu, s omezenými možnostmi individuální identifikace a porovnání ve sbírkách)

Znaleckou činnost jsme ukončili s počátkem platnosti Zákona o znalcích č. 254/2019 Sb., protože Zákon primárně předpokládá výkon znalecké činnosti na plný úvazek a upřednostňuje státní znalecké ústavy (napr. Kriminalistický ústav a OKTE Policie ČR). Naopak znalcům, kteří jsou odborníci ve svém oboru a znalecké posudky zpracovávají jen občas nad rámec svého hlavního zaměstnání, znaleckou činnost komplikuje a prodražuje natolik, že je zcela nerentabilní. 

Z výše uvedených důvodů již neposkytujeme vypracování znaleckých posudků. Můžeme nabídnout zpracování odborných vyjádření kvalitativně i obsahově odpovídajících znaleckým posudkům. Cena je jako u všech ostatních analýz smluvní, nikoli daná zákonným rámcem Zákona o znalcích v platném znění...