Na úvod několik poznámek, jak vzorkovat a jak vzorky poslat, abyste dostali správné výsledky

Pro snazší orientaci jsme vám připravili několik příkladů analýz

Třemi základními způsoby měření jsou:

- bodová měření - zajímá vás chemické složení na konkrétním místě vzorku? Nejmenší takové analyzované místo, někdy nazývané pro jednoduchost bod, je dáno velikostí stopy budicího rtg. svazku, tj. kruhem o průměru cca 0.3 mm. Počet míst měření na jednom vzorku není omezen, snad pouze časem. Měření jednoho bodu trvá i s vyhodnocením spektra cca 10 - 15 minut.

 

- plošná prvková mapování - zajímá vás rozložení koncentrací (zastoupení) chemických prvků na určité relativně rovinné ploše až do rozměru cca 10×7 cm? Výsledkem je "fotografie", na které světlá místa odpovídají vyššímu zastoupení daného chemického prvku, tmavá místa pak nižšímu (nebo žádnému) zastoupení daného prvku. Obrázky lze i kombinovat a dostanete v barvách mapu zastoupení více chemických prvků. Doba měření však může být velmi dlouhá a dosáhnout několik hodin i dní, podle požadované přesnosti.

 

- lineární prvkové profily - zajímá vás zastoupení chemických prvků podém určité linie, typicky u vrstevnatých vzorků? Doba měření je v desítkách minut až hodin, podle požadované přesnosti.

 

Prvkové mapování a měření lineárních prvkových profilů nelze provádět na počkání.

Podrobnější informace a příklady najdete pod příslušnými odkazy.

 

Nabízíme k nahlédnutí příklady zpráv s výsledky měření a fotografie analyzovaných předmětů.