Lineární prvkové profily

Měření lineárních prvkových profilů je typický případ měření vrstevnatých materiálů. U nich není třeba provádět plošné mapování, ale postačí vést linii tak, aby nejčastěji kolmo přetla všechny zájmové vrstvy a podél této linie proměřit zastoupení zvolených chemických prvků. Tyto prvky jsou buď předem známy, nebo se provede několik bodových měření, z jejichž výsledků se prvky vyberou.

Tak, jako u plošného mapování, se poté zvolí počet bodů podél měřicí linie (více bodů - lepší rozlišení, ale delší doba měření) a doba měření jednoho bodu. Typická doba měření jednoho profilu je řádově minuty až desítky minut, v extrémních případech pak jednotky hodin.

Častým využitím lineárních prvkových profilů jsou aplikace v restaurování malířských a sochařských děl, kde se analyzují jednotlivé vrstvy malby obrazů nebo povrchových úprav soch či jiných předmětů.

Příklady použití:

- vzorek vrstev barev z historického obrazu (nábrus - zalitý v pryskyřici kolmo k vstvám a vybroušený) - hledáno zastoupení (shora) vápníku, manganu, železa, mědi a olova.