Jak odebrat a dodat vzorky

Na tomto místě bychom chtěli shrnout několik obecných zásad pro odběry a zasílání vzorků. Jejich dodržení usnadní komunikaci a navíc zabrání možné kontaminaci, která by mohla vést k nepřesnostem ve výsledcích analýz.

Vzorky vždy odebírejte tak, aby nedošlo ke kontaminaci, která by mohla pozměnit výsledky.

Pokud je vzorek do velikosti cca 10×10×7 cm, můžete jej poslat nebo dovézt vcelku. Vcelku můžete samozřejmě dodat i větší předměty a popsat, kde a co je třeba vzorkovat. Ve výjimečných případech můžeme provést vzorkování na místě sami pod vaším vedením a dohledem. To je třeba domluvit předem. 

Odběr vzorku pro analýzu kovů (např. pro identifikaci materiálu před svářením): odškrábněte čistým nožem hoblinu nejméně 0,5×0,5×0,5 mm. Pokud chcete poslat piliny, vezměte čistý pilník, chvíli pilujte jen tak, aby se pilník i místo odběru očistilo. Pak pod místo pilování dejte čistý papír, pilujte a na papír nechte napadat trochu pilin o celkovém objemu asi jako hlavička zápalky. Vzorek pošlete zabalený tak, aby se nerozsypal. Postupy balení jsou uvedeny níže.

Vzorky z nemovitých předmětů, staveb, soch a historického mobiliáře:

V případě, že jste si už nechávali analýzy provádět, vzorky odebírejte tak, jak jste zvyklí. Je třeba se však snažit, pokud je to samozřejmě možné, aby při požadavcích na stratigrafii bylo dodáno cca 5×5 mm vrstveného vzorku, obsahujícího všechny vrstvy. Při požadavcích na zjištění vyluhovatelných zbytků a granulometrie je třeba dodat podle možností 3 - 10 g vzorku (omítky, zdiva,...), ne méně. Pokud vzorku bude menší množství, je vysoce pravděpodobné, že nebude možno provést kompletní a reprezentativní analýzu.

Při analýze historického materiálu je vhodné obrazově dokumentovat celek, místo odběru v detailu před a po odběru i vlastní vzorek alespoň mobilem nebo digitálním fotoaparátem, nejlépe s měřítkem. Vybrané fotografie nám zaslat spolu se vzorky pro orientaci v materiálu.

Při balení dbejte na to, aby se vzorek cestou k nám zbytečně nerozlámal, nerozbil a nedošlo k promíchání vrstev. Každý vzorek balte do samostatného obalu. Vhodné je balení do pevných obalů, jako jsou plastové zkumavky, pouzdra od kinofilmů, chemické vialky/zkumavky s víčkem, různé krabičky, apod. Obaly vám také můžeme dodat. Na práškové a drobné vzorky si také můžete sami snadno vyrobit papírové obálky/psaníčka vhodné velikosti, návod najdete zde.

Pokud vzorek nevyplňuje celá prostor obalu, vyplňte zbývající volný objem třeba vatou, buničinou, papírovým kapesníkem apod., aby se vzorek nepohyboval.

Označte nebo popište obal shodně s údaji o vzorku v požadavcích na analýzu, aby nemohlo dojít k záměně. Pište pokud možno čitelně a takovým psacím prostředkem, aby nedošlo k smazání nápisů.

V požadavcích na analýzu formulujte stručně, ale jednoznačně, co potřebujete o vzorku zjistit. Případně se s námi předem spojte, abychom upřesnili naše možnosti a zajistili i další metody.

Pokud si nejste jisti, můžeme vám za sníženou cenu zpracovat předběžné zkoumání a k němu připojit odhad ceny podrobné/úplné resp. rozšířené analýzy (vzhledem k tomu, že některé metody jsou velmi finančně náročné, můžete se předem rozhodnout, jestli je nutné jejich použití).

Pokud byste nevěděli, jak postupovat, můžeme přijet přímo na místo a vzorkování provést ve spolupráci s vámi nebo je můžeme provést sami.

Když vzorky máte odebrané, zavolejte nám nebo napište mail, budeme vás vbrzku kontaktovat a domluvíme si způsob převzetí vzorků nebo postup pro jejich zaslání do laboratoře.

Neváhejte nás kontaktovat a konzultovat jakékoli nejasnosti.