Návod na vzorkování

26.11.2012 09:16

Byl upraven a doplněn návod na vzorkování tak, aby vzorky byly vhodné pro analýzu a nemohlo dojít ke zkreslení výsledků nevhodným vzorkováním, malým množstvím vzorku nebo špatným zabalením. Návod je uložen zde.