Provedena aktualizace

26.10.2012 15:15

Byly přidán způsob vzorkování pro svářeče, dodána zpráva o analýze pigmentových vrstev a protokol o zkoušce z analýzy litin. Byly opraveny chyby a překlepy.