Salinita nově

07.01.2019 17:15

V současné době testujeme a připravujeme k plnému provozu jednotku iontově-výměnné aniontové chromatografie (IEC), která po svém nasazení výrazně zpřesní a zobjektivní analýzy zasolení zdiva a také další analýzy, které stanovení aniontů potřebují ke stanovení závěrů, jako třeba korozní analýzy. Iontový chromatograf je postaven na základě komponent firmy Waters (jednotka Alliance, kolona IC-PAK Anions, vodivostní detektor) a umožňuje stanovení chloridů, dusičnanů (dusitanů), síranů a dalších aniontů až do koncentrací desítek ppb (tj. desítek mikrogramů na litr). Pokud byste potřebovali podobné analýzy, ozvěte se nám.