Ukončení znalecké činnosti

11.03.2022 11:30

Znaleckou činnost i aktivity v poradním sboru znalců KS Praha jsme ukončili s počátkem platnosti Zákona o znalcích č. 254/2019 Sb., protože Zákon primárně předpokládá výkon znalecké činnosti na plný úvazek a upřednostňuje státní znalecké ústavy (napr. Kriminalistický ústav a OKTE Policie ČR). Naopak znalcům, kteří jsou odborníci ve svém oboru a znalecké posudky zpracovávají jen občas nad rámec svého hlavního zaměstnání, znaleckou činnost komplikuje a prodražuje natolik, že je zcela nerentabilní. 

Můžeme nabídnout zpracování odborných vyjádření kvalitativně i obsahově odpovídajících znaleckým posudkům. Cena je jako u všech ostatních analýz smluvní, nikoli daná zákonným rámcem Zákona o znalcích v platném znění...